כמה עדכונים קטנים וחוזרים.

עבודות ניתן בינתיים לראות כאן:
Shahar Naor on Behance

ליצירת קשר:
054.6502144
shaharnaor@outlook.com